0

Để nhập code quà tặng của Tuyết Ưng, các thiếu hiệp vào nút Nhận quà trên trang chủ hoặc vào >>> đây <<<

Bước 1: Đăng nhập tài khoản game của bạn:

Bước 2: chọn server và tên nhân vật, nhập mã Giftcode và mã xác nhận, sau đó bấm Nhận quà, quà sẽ được gửi đến hộp thư của bạn.

*Lưu ý: bạn đã tạo nhân vật trong game mới có thể nhập code quà tặng.


♦ Rút pet S cùng code chung mới: BKBVZBZMEURP
Nhập code để nhận 5 món quà giá trị: Vé Triệu Hồi-Hiếm* 5, pet Lang Thử* 1, Bùa Chiêu Tài (1 Vạn)*10, ngoại trang Lụa Thêu Hoa 7 ngày và Danh hiệu Nhất phẩm Tiên phong.

♦ Full bộ code chung:

BIOMZBZBKWJD
BIONZBZG6KGB
BIOOZBZMDJCU
BIOPZBZX498Q
BIOQZBZGWMKS
BIORZBZC6RNS
BIOVZBZDNHUQ
BIOTZBZNMDJF
BIOUZBZTTVTW
BIPAZBZ8DMJ3
BIPBZBZ8T4U6
BIPCZBZ8RU67

⇒ Nhập code tại đây

Để nhập code quà tặng của Tuyết Ưng, các thiếu hiệp vào nút Nhận quà trên trang chủ hoặc vào >>> đây <<<

Bước 1: Đăng nhập tài khoản game của bạn:

Bước 2: chọn server và tên nhân vật, nhập mã Giftcode và mã xác nhận, sau đó bấm Nhận quà, quà sẽ được gửi đến hộp thư của bạn.

*Lưu ý: bạn đã tạo nhân vật trong game mới có thể nhập code quà tặng.


♦ Rút pet S cùng code chung mới: BKBVZBZMEURP
Nhập code để nhận 5 món quà giá trị: Vé Triệu Hồi-Hiếm* 5, pet Lang Thử* 1, Bùa Chiêu Tài (1 Vạn)*10, ngoại trang Lụa Thêu Hoa 7 ngày và Danh hiệu Nhất phẩm Tiên phong.

♦ Full bộ code chung:

BIOMZBZBKWJD
BIONZBZG6KGB
BIOOZBZMDJCU
BIOPZBZX498Q
BIOQZBZGWMKS
BIORZBZC6RNS
BIOVZBZDNHUQ
BIOTZBZNMDJF
BIOUZBZTTVTW
BIPAZBZ8DMJ3
BIPBZBZ8T4U6
BIPCZBZ8RU67

⇒ Nhập code tại đây